ZSO im. Stanisława Staszica w Zgierzu

Rekrutacja 2017 - Terminy

UWAGA KANDYDACI DO SZKOŁY!!! WAŻNE TERMINY!

Godziny pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w czerwcu:

23 VI 2017r. (piątek)                 12.00 – 15.00

24 VI 2017r. (sobota)                10.00 – 13.00

26 VI 2017r. (poniedziałek)       9.00 – 14.00

27 VI 2017r. (wtorek)                 8.00 – 12.00

W podanych wyżej terminach kandydaci, dla których I LO im. S. Staszica w Zgierzu jest szkołą pierwszego wyboru, składają następujące dokumenty:

- kopię świadectwa ukończenia gimnazjum

- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

                                                                                    Dokumenty prosimy umieścić w koszulce.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym zostanie opublikowana 3 VII 2017r. o godz. 12.00.

Godziny pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w lipcu:

3 VII 2017r. (poniedziałek)         12.00 – 15.00

4 VII 2017r. (wtorek)                     9.00 – 12.00

5 VII 2017r. (środa)                        9.00 – 12.00

6 VII 2017r. (czwartek)                12.00 – 15.00

7 VII 2017r. (piątek)                       9.00 – 12.00

8 VII 2017r. (sobota)                      9.00 – 12.00

10 VII 2017r. (poniedziałek)         9.00 – 12.00

W podanych wyżej terminach kandydaci zakwalifikowani do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym składają następujące dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

- kartę zdrowia

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( jeśli taki dokument kandydat posiada)

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli taki dokument kandydat posiada)

- 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

                                                                                                Dokumenty prosimy umieścić w koszulce.

Przy składaniu dokumentów należy wypełnić kwestionariusz osobowy oraz deklarację o nauce języków obcych.

Lista kandydatów przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona 11 VII 2017r. o godz. 12.00.

                                                                                                                                                                  SKRK

Rekrutacja 2017

Rekrutacja klasy2017

Zaloguj