ZSO im. Stanisława Staszica w Zgierzu

Rekrutacja2018

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Email Drukuj PDF

Harmonogram egzaminów poprawkowych – 2018

27 sierpnia 2018 r. – godz. 9.00 - język polski

28 sierpnia 2018 r. – godz. 9.00 – geografia, biologia

        godz. 11.00 – matematyka

29 sierpnia 2018 r. – godz. 9.00 – język angielski , język niemiecki

Egzaminy poprawkowe – maturalne

21.08.2018 – godz. 9.00 – matematyka- pisemny

21.08.2018 – godz. 9.00 - język polski – ustny

21.08.2018 – godz. 9.00 – język angielski ustny

Poprawiony: poniedziałek, 06 sierpnia 2018 07:28

Wykaz podręczników dla klas pierwszych

Email Drukuj PDF

Prezentujemy wykaz podręczników dla klas pierwszych rozpoczynających naukę w naszym liceum od roku szkolnego 2018/2019.

pdf_iconWykaz podręczników dla klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019- kliknij i pobierz wykaz podręczników

(wymagane oprogramowanie Adobe Reader)

Informacja dotycząca podręczników do języków obcych zostanie podana do wiadomości po wynikach testów kompetencyjnych we wrześniu 2018.

Poprawiony: środa, 25 lipca 2018 06:31

Wykaz podręczników dla klas drugich i trzecich

Email Drukuj PDF

Prezentujemy wykaz podręczników dla klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2018/2019

pdf_iconWykaz podręczników dla klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2018/2019- kliknij i pobierz wykaz podręczników

(wymagane oprogramowanie Adobe Reader)
Poprawiony: niedziela, 22 lipca 2018 07:49

UWAGA KANDYDACI DO SZKOŁY!!! WAŻNE TERMINY!

Email Drukuj PDF

Godziny pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w czerwcu:

22 VI 2018r. (piątek)               12.00 – 15.00

23 VI 2018r. (sobota)              10.00 – 13.00

25 VI 2018r. (poniedziałek)      9.00 – 14.00

26 VI 2018r. (wtorek)               8.00 – 12.00


W podanych wyżej terminach kandydaci, dla których I LO im. S. Staszica w Zgierzu jest szkołą pierwszego wyboru, składają następujące dokumenty:

- kopię świadectwa ukończenia gimnazjum

- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Dokumenty prosimy umieścić w koszulce.


Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym zostanie opublikowana 12 VII 2018r. do godz. 12.00.


Godziny pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w lipcu:

12 VII 2018r. (czwartek)             12.00 – 15.00

13 VII 2018r. (piątek)                    9.00 – 12.00

16 VII 2018r. (poniedziałek)          9.00 – 12.00

17 VII 2018r. (wtorek)                 12.00 – 15.00

18 VII 2018r. (środa)                     9.00 – 12.00

19 VII 2018r. (czwartek)                9.00 – 12.00


W podanych wyżej terminach kandydaci zakwalifikowani do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym składają następujące dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

- kartę zdrowia

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( jeśli taki dokument kandydat posiada)

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli taki dokument kandydat posiada)

- 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

Dokumenty prosimy umieścić w koszulce.


Przy składaniu dokumentów należy wypełnić kwestionariusz osobowy oraz deklarację o nauce języków obcych.

Lista kandydatów przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona 20 VII 2018r. do godz. 12.00.

                                                                                                                                                                 SKRK

Poprawiony: czwartek, 14 czerwca 2018 13:31

Ważny komunikat dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

Email Drukuj PDF

W zawiązku z trwającym pożarem na terenie Parku Przemysłowego „Boruta” odbyło się w niedzielę 27 maja spotkanie władz Powiatu Zgierskiego i Miasta Zgierza z dyrektorami placówek oświatowych. Efektem tego spotkania jest informacja, że zajęcia odbywać się będą normalnie, natomiast w dniach 28-30 maja 2018 r. ze względów prewencyjnych mają zostać wprowadzone ograniczenia w wietrzeniu pomieszczeń oraz odbywaniu się zajęć na powietrzu.

Dlatego zaplanowane na poniedziałek 28 maja atrakcje, związane ze spotkaniami uczniów "Staszica" z odwiedzającą nas w ramach 'drzwi otwartych" młodzieżą gimnazjalną, zostają przełożone  (termin podamy wkrótce). Natomiast punkt konsultacyjny dotyczący rekrutacji będzie działał normalnie - wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

A oto pełne  brzmienie komunikatu władz miejsko - powiatowych:

"W związku z zaistnieniem sytuacji kryzysowej w dniu 25 maja 2018 roku ok. godz. 23:00 w wyniku pożaru składowiska odpadów z tworzyw sztucznych na terenie dawnego zakładu Boruta doszło do zanieczyszczenia powietrza.
 
Z aktualnego KOMUNIKATU NADZWYCZAJNEGO NR 4 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27.05.2018, godz.: 14:00, wynika, iż od godziny 10:00 dnia dzisiejszego zmiana warunków meteorologicznych spowodowała poprawę rozpraszania i zmniejszania substancji w powietrzu, a co za tym idzie mniejszą uciążliwość zapachową dla mieszkańców wschodniej części powiatu zgierskiego i obszarów sąsiednich.
 
O godzinie 13: 00 temperatura pogorzeliska oceniana była na około 600 - 700° C, co przy obecnych warunkach pogodowych umożliwia wyższy unos smugi spalin nad poziom terenu niż miało to miejsce w godzinach nocnych i nad ranem. Dzięki temu stężenie substancji w niższych warstwach powietrza na drodze smugi będzie stopniowo mniejsze, a spaliny będą rozpraszać się na większym obszarze.
Obecnie w celu rozgarniania pogorzeliska używany jest ciężki sprzęt, co przyczyni się do szybszego wygaszenia ognisk ognia i stopniowej likwidacji źródła niezorganizowanej emisji substancji do powietrza. Biorąc pod uwagę dużą ilość tlących się odpadów, przy obecnym postępie prac likwidacja emisji może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni (najprawdopodobniej czwartek). Obecnie stacja pomiarowa w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 (wschodnia część miasta) nie wykazuje wzrostu poziomu substancji w powietrzu.
 
Biorąc pod uwagę sytuację nadzwyczajną wprowadzone zostaną konieczne działania prewencyjne. Ograniczony zostanie do niezbędnego minimum proces  wietrzenia pomieszczeń klasowych oraz rezygnacja z prowadzenia zajęć na otwartej przestrzeni.  
  
W związku z tym informujemy Państwa i podajemy do publicznej wiadomości informację, iż w dniach od 28 do dnia 30 maja 2018 roku wszystkie placówki  (szkoły, przedszkola oraz żłobek) będą funkcjonowały i zapewnią zajęcia dydaktyczne oraz stosowną opiekę wszystkim wychowankom i uczniom."
Poprawiony: niedziela, 27 maja 2018 19:47

Strona 1 z 96