ZSO im. Stanisława Staszica w Zgierzu

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Email Drukuj PDF

INFORMACJA

W SPRAWIE WYBORÓW DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W związku z zakończeniem kadencji obecnego Zarządu Samorządu Uczniowskiego planowane są wybory.

Każda klasa I i II ma prawo wytypować - na zasadzie dobrowolności - po trzech kandydatów, którzy powinni uzyskać poparcie klasy (na listach poparcia mogą być umieszczone tylko nazwiska członków danej klasy!) oraz pisemną rekomendację Wychowawcy klasy.

Terminarz wyborczy:

Do 23 listopada 2015 (poniedziałek) - składanie u opiekuna SU zgłoszeń kandydatów wytypowanych przez klasy (wraz z listami poparcia i rekomendacją Wychowawcy) oraz ogłoszenie listy kandydatów na tablicy SU

Od 24 listopada do 2 grudnia 2015 - kampania wyborcza na terenie szkoły

3 grudnia 2015 r. (czwartek) - cisza wyborcza

4 grudnia 2015 r. (piątek) - wybory (podczas przerw po 1., 2. i 3. godzinie lekcyjnej) oraz podanie wyników wyborów.

Uwaga! Bierne prawo wyborcze przysługuje tylko uczniom klas I oraz II. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie  szkoły.

Wszelkich informacji udziela Opiekun SU - p. prof. M. Łodwig - Makowska.

Poprawiony: środa, 18 listopada 2015 17:43

Akademia liderów edukacji HIV/AIDS - wygraj z HIV

Email Drukuj PDF

Już po raz trzeci w naszej szkole został zrealizowany projekt "Akademia liderów edukacji HIV/AIDS - wygraj z HIV" .

Dnia 12 listopada, pani Maria Budner i Dorata Furgalska z Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej z Łodzi – przeprowadziły szkolenie liderów edukacji rówieśniczej promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień oraz ryzykownych sytuacji skutkujących zakażeniem HIV. Wzięło w nim udział piętnastu uczniów naszej szkoły, byli to przedstawiciele klas pierwszych. Na zakończenie wszyscy zaliczyli testy wiedzy i otrzymali certyfikaty. Teraz nie zostaje im już nic innego jak tylko szerzyć zdobytą wiedzę wśród swoich rówieśników.

Życzę Wam powodzenia – koordynator projektu- pedagog Magda Skowron

Poprawiony: wtorek, 17 listopada 2015 19:47

Olimpiada PCK

Email Drukuj PDF

xx edycja ogolnopolskiej olimpiady promocji zdrowego stylu zycia pck 243Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w kolejnej edycji olimpiady promującej zdrowy styl życia.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.

Najlepszy uczestnik etapu szkolnego będzie reprezentował szkołę podczas etapu rejonowego. Chęć udziału w konkursie można zgłaszać do 20 listopada do Pani Magdaleny Skowron i Agnieszki Stefańskiej-Świątek.

Cele projektu

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:

  • rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
  • prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
  • inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który dodatkowo ufundował indeks dla laureata kategorii ponadgimnazjalnej.

W MUZEUM JAK NA POLIGONIE Z CZASÓW I WOJNY ŚWIATOWEJ

Email Drukuj PDF

W czwartek 12 listopada 2015 r. liczna grupa młodzieży naszej szkoły odpowiedziała na zaproszenie Muzeum Miasta Zgierza i uczestniczyła w wernisażu wystawy pt. "100. Rocznica Operacji Łódzkiej. 1914 - 2014". Ekspozycja, stworzona dzięki współpracy jedenastu placówek muzealnych z regionu, dotarła wreszcie do Zgierza. Przedstawia ona losy jednej z największych i najkrwawszych bitew frontu wschodniego z czasów I wojny światowej - tzw. bitwy łódzkiej, która rozpoczęła się 11.XI.1914 r. i trwając zaledwie trzy tygodnie, pochłonęła ponad 200 tysięcy zabitych! Wystawa - oprócz historii bitwy - prezentuje elementy wyposażenia żołnierzy walczących w 1914/15 w trzech armiach zaborczych.

Otwarcie wystawy pełne było atrakcji. Na dziedzińcu Muzeum Miasta Zgierza dzięki zaangażowaniu grupy rekonstrukcyjnej można się było przenieść w czasie i nie tylko pod rozkazami żołnierzy carskich sprawdzić się w strzelaniu z ckm-u, ale również otrzymać pomoc medyczną w szpitalu polowym, a nawet zakosztować wojskowej grochówki ugotowanej na kuchni polowej z okresu I wojny światowej. Dla uczniów była to niezapomniana możliwość uczestniczenia w tzw. żywej lekcji historii.

Więcej informacji oraz fotorelacja na facebookowej stronie MMZ.

Dla zainteresowanych informacja, że możliwość obejrzenie tej wystawy w Muzeum Miasta Zgierza istnieje do początków stycznia 2016 r. Warto!!!

MMZ 1 MMZ 2

Poprawiony: poniedziałek, 16 listopada 2015 18:48

110. ROCZNICA STRAJKU SZKOLNEGO W ZGIERZU

Email Drukuj PDF

prelekcja 3W poniedziałek 9 listopada 2015 r. w ZZSP im. Jana Pawła II młodzież tej szkoły wraz z członkami Towarzystwa Przyjaciół Zgierza przygotowała okolicznościową sesję naukową, poświęconą 110. rocznicy strajku szkolnego podczas rewolucji 1905-1907r. W sesji tej uczestniczyli jako zaproszeni goście również delegaci uczniów naszej szkoły wraz z opiekunką.

Głównym tematem wystąpień prelegentów z TPZ: p. W. Błaszczyka i p. G. Leśniewicza (byłych nauczycieli naszej szkoły!) były wydarzenia, które rozegrały się na ziemiach polskich, a zwłaszcza w Zgierzu w dramatycznym czasie sprzed 110 lat. Warto przypomnieć, że w styczniu - lutym 1905 r. w naszym mieście miała miejsce seria manifestacji antycarskich, których uczestnicy wysuwali żądania nie tylko ekonomiczne, ale również narodowe, domagając się m.in. języka polskiego w szkolnictwie. Organizatorami i uczestnikami strajku szkolnego byli uczniowie Szkoły Handlowej (placówki, której spadkobiercą jest nasze LO im. Staszica!), mieszczącej się wtedy w budynku obecnego ZZSP im. Jana Pawła II (na gmachu jest upamiętniająca to tablica). Ciekawostką spotkania było przybliżenie nieznanego szerzej wątku zamachu, który bojownicy PPS zorganizowali na dworcu kolejowym w Zgierzu, zabijając carskiego naczelnika więzienia w Łęczycy.

Poprawiony: poniedziałek, 16 listopada 2015 18:57

Strona 1 z 58