ZSO im. Stanisława Staszica w Zgierzu

Życzenia świąteczne i noworoczne

Email Drukuj PDF

zycz1Czarodziejskich chwil, ciepłej, rodzinnej atmosfery, uśmiechów, zdrowia, pyszności na stole, cudownych prezentów, spełnienia marzeń, wyjątkowego Sylwestra
i wszystkiego, co najlepsze

w Nowym Roku 2015

życzy Dyrektor Michał Luźniakowski

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 21:09

EkoKlub z nowym projektem

Email Drukuj PDF

ochrona srodowiska
Wygraliśmy!

Będziemy realizować projekt pod hasłem „ Ekologia mieszczucha”

Projekt ekologiczny pod hasłem " Ekologia mieszczucha” " realizujemy w naszej szkole ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Czas realizacji programu:

15 grudnia 2014 − 30 czerwca 2015

Adresaci programu:

Program ekologiczny " Ekologia mieszczucha" skierowany jest do:

 • uczniów naszej szkoły,
 • nauczycieli,
 • rodziców.

Wartość przedsięwzięcia − 19.450 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi − 17.295 zł

Główne założenia programowe:

Edukacja młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego, uczenia właściwego obcowania z przyrodą, rozwijania wrażliwości na problemy środowiska.

Cele ogólne:

 • aktywizacja uczniów do konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i jego wpływu na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz pogłębianiu wiedzy ekologicznej,
 • zauważanie piękna otaczającej nas przyrody,
 • zrozumienie konieczność ochrony środowiska naturalnego,
 • zintegrowanie życia szkolnego, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego,
 • poznanie kraju i regionu.
 • Konkurs fotograficzny pn. „PRZYRODA W OBIEKTYWIE”.
 • Warsztaty ekologiczne w terenie. Miejscem warsztatów: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Łodzi. Tematem warsztatów będzie:
  • Zanieczyszczenie powietrza – skala porostowa jako przykład bioindykacji w ocenie stanu środowiska
  • Sposoby wyznaczania kierunków w terenie i wykorzystanie tych umiejętności w praktyce, marsz na orientację z mapą i busolą
  • Zbiorowiska leśne charakterystyczne dla obszaru Lasu Łagiewnickiego
  • Wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie – wyjazd maj 2015 r.
  • Piknik Ekologiczny podczas którego, odbędzie szkolny konkurs wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, którą uczestniczy zdobyli w czasie warsztatów w terenie oraz wycieczki do Arboretum w Rogowie. Na pikniku odbędzie się wręczenie nagród, zostanie zorganizowana wystawa prac nagrodzonych w konkursie fotograficznym.
  • EKO MARSZ
  • Gra miejska o tematyce ekologicznej

Zakres projektu:

Program będzie realizowany pod opieką p. Krystyny Rybińskiej oraz p. Ludmiły Białeckiej.

Poprawiony: poniedziałek, 22 grudnia 2014 19:46

Podziękowania

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło w swoim własnym imieniu i moich najbliższych serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i promocji tomiku poezji mojego męża Ireneusza Ziętka. Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem Dyrektora STASZICA – pana Michała Luźniakowskiego za życzliwość i wsparcie przy organizacji promocji książki w szkole.

Równie serdecznie dziękuję Zarządowi Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica oraz jego Prezesowi – pani Beacie Baszczyńskiej-Misztal za wsparcie duchowe i finansowe. Bardzo serdecznie dziękuję pani Agacie Tołłoczko za nieocenioną pomoc, motywację i koordynowanie wszelkich działań na drodze do wydania i promocji tomiku.

Gorąco dziękuję koleżankom i kolegom mojego męża za pomoc w przygotowaniu wieczoru poetyckiego, a przede wszystkim paniom: Joannie Jóźwiak, Małgorzacie Łodwig-Makowskiej, Iwonie Szmurlik, Joannie Cwondzie-Kustosik, Monice Kędzierskiej oraz panu Maciejowi Darnikowskiemu.

Wyjątkowe podziękowania kieruję w stronę uczniów STASZICA za przygotowanie programu wieczoru i pomoc organizacyjną. Dziękuję również tym wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w naszym wspólnym spotkaniu.

                                                                                                              Bożena Ziętek

Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Email Drukuj PDF

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Fundacją Dzieci Niczyje zaprasza pracowników szkół oraz przedszkoli do wypełnienia ankiety na temat polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach. Badanie realizowane jest w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła".

Dla każdej z grup uczestników przygotowana została oddzielna wersja ankiety.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:
http://fdn.pl/zapraszamy-pracownikow-szkol-i-przedszkoli-do-udzialu-w-ankiecie-0

Zmagania przyszłych tłumaczy

Email Drukuj PDF

W dniu 21 listopada br odbył się w naszej szkole I wewnątrzszkolny konkurs na tłumaczenie tekstu literackiego, pod opieką p. Ewy Konecznej i p. Iwony Pawłowskiej Świrskiej.

Swoich sił próbowało 14 uczniów z klas II B, II CD i II E.

Najlepszymi tłumaczami okazali się:

Michał Gębicki z kl. IIB - I miejsce;

Kinga Kasprowicz z kl. IIE - II miejsce;

Weronika Kliszko z kl. IIB - III miejsce.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów do dalszego doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Organizatorki konkursu.

tlumacze mini

Poprawiony: wtorek, 16 grudnia 2014 19:28

Strona 1 z 44