ZSO im. Stanisława Staszica w Zgierzu

Rekrutacja2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/18

Email Drukuj PDF

ZakonczenieRSUroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I i II, odbędzie się 22 czerwca 2018r. o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej.

Poprawiony: czwartek, 21 czerwca 2018 21:09

UWAGA KANDYDACI DO SZKOŁY!!! WAŻNE TERMINY!

Email Drukuj PDF

Godziny pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w czerwcu:

22 VI 2018r. (piątek)               12.00 – 15.00

23 VI 2018r. (sobota)              10.00 – 13.00

25 VI 2018r. (poniedziałek)      9.00 – 14.00

26 VI 2018r. (wtorek)               8.00 – 12.00


W podanych wyżej terminach kandydaci, dla których I LO im. S. Staszica w Zgierzu jest szkołą pierwszego wyboru, składają następujące dokumenty:

- kopię świadectwa ukończenia gimnazjum

- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Dokumenty prosimy umieścić w koszulce.


Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym zostanie opublikowana 12 VII 2018r. do godz. 12.00.


Godziny pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w lipcu:

12 VII 2018r. (czwartek)             12.00 – 15.00

13 VII 2018r. (piątek)                    9.00 – 12.00

16 VII 2018r. (poniedziałek)          9.00 – 12.00

17 VII 2018r. (wtorek)                 12.00 – 15.00

18 VII 2018r. (środa)                     9.00 – 12.00

19 VII 2018r. (czwartek)                9.00 – 12.00


W podanych wyżej terminach kandydaci zakwalifikowani do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym składają następujące dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

- kartę zdrowia

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( jeśli taki dokument kandydat posiada)

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli taki dokument kandydat posiada)

- 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

Dokumenty prosimy umieścić w koszulce.


Przy składaniu dokumentów należy wypełnić kwestionariusz osobowy oraz deklarację o nauce języków obcych.

Lista kandydatów przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona 20 VII 2018r. do godz. 12.00.

                                                                                                                                                                 SKRK

Poprawiony: czwartek, 14 czerwca 2018 13:31

Ważny komunikat dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

Email Drukuj PDF

W zawiązku z trwającym pożarem na terenie Parku Przemysłowego „Boruta” odbyło się w niedzielę 27 maja spotkanie władz Powiatu Zgierskiego i Miasta Zgierza z dyrektorami placówek oświatowych. Efektem tego spotkania jest informacja, że zajęcia odbywać się będą normalnie, natomiast w dniach 28-30 maja 2018 r. ze względów prewencyjnych mają zostać wprowadzone ograniczenia w wietrzeniu pomieszczeń oraz odbywaniu się zajęć na powietrzu.

Dlatego zaplanowane na poniedziałek 28 maja atrakcje, związane ze spotkaniami uczniów "Staszica" z odwiedzającą nas w ramach 'drzwi otwartych" młodzieżą gimnazjalną, zostają przełożone  (termin podamy wkrótce). Natomiast punkt konsultacyjny dotyczący rekrutacji będzie działał normalnie - wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

A oto pełne  brzmienie komunikatu władz miejsko - powiatowych:

"W związku z zaistnieniem sytuacji kryzysowej w dniu 25 maja 2018 roku ok. godz. 23:00 w wyniku pożaru składowiska odpadów z tworzyw sztucznych na terenie dawnego zakładu Boruta doszło do zanieczyszczenia powietrza.
 
Z aktualnego KOMUNIKATU NADZWYCZAJNEGO NR 4 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27.05.2018, godz.: 14:00, wynika, iż od godziny 10:00 dnia dzisiejszego zmiana warunków meteorologicznych spowodowała poprawę rozpraszania i zmniejszania substancji w powietrzu, a co za tym idzie mniejszą uciążliwość zapachową dla mieszkańców wschodniej części powiatu zgierskiego i obszarów sąsiednich.
 
O godzinie 13: 00 temperatura pogorzeliska oceniana była na około 600 - 700° C, co przy obecnych warunkach pogodowych umożliwia wyższy unos smugi spalin nad poziom terenu niż miało to miejsce w godzinach nocnych i nad ranem. Dzięki temu stężenie substancji w niższych warstwach powietrza na drodze smugi będzie stopniowo mniejsze, a spaliny będą rozpraszać się na większym obszarze.
Obecnie w celu rozgarniania pogorzeliska używany jest ciężki sprzęt, co przyczyni się do szybszego wygaszenia ognisk ognia i stopniowej likwidacji źródła niezorganizowanej emisji substancji do powietrza. Biorąc pod uwagę dużą ilość tlących się odpadów, przy obecnym postępie prac likwidacja emisji może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni (najprawdopodobniej czwartek). Obecnie stacja pomiarowa w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 (wschodnia część miasta) nie wykazuje wzrostu poziomu substancji w powietrzu.
 
Biorąc pod uwagę sytuację nadzwyczajną wprowadzone zostaną konieczne działania prewencyjne. Ograniczony zostanie do niezbędnego minimum proces  wietrzenia pomieszczeń klasowych oraz rezygnacja z prowadzenia zajęć na otwartej przestrzeni.  
  
W związku z tym informujemy Państwa i podajemy do publicznej wiadomości informację, iż w dniach od 28 do dnia 30 maja 2018 roku wszystkie placówki  (szkoły, przedszkola oraz żłobek) będą funkcjonowały i zapewnią zajęcia dydaktyczne oraz stosowną opiekę wszystkim wychowankom i uczniom."
Poprawiony: niedziela, 27 maja 2018 19:47

Druga tura "drzwi otwartych"

Email Drukuj PDF
Uwaga!
W związku z zaplanowaną na poniedziałek 28 maja drugą turą "drzwi otwartych" szkoły przygotowane są atrakcje zarówno dla zaproszonych Gości, jak i dla naszych Uczniów.
Bardzo prosimy o założenie wygodnych, najlepiej sportowych strojów oraz uzbrojenie się w poczucie humoru ;) !!!
- Samorząd Uczniowski
Poprawiony: niedziela, 27 maja 2018 09:49

Zakończenie klas III

Email Drukuj PDF

Ostatni dzień kwietnia to dla większości wizja zbliżającej się kolejnej majówki. Dla uczniów klas maturalnych to dzień wyjątkowy - to chwila, gdy po trzech latach kończą swoją edukację w liceum. Dnia 27 kwietnia 2018 r. uroczyście pożegnaliśmy absolwentów z rocznika 2015 - 18: klasę IIIA (wych. p. prof. Joanna Chelińska), klasę IIIB (wych. p. prof. Małgorzata Łodwig - Makowska) i klasę IIID (wych. p. prof. Agnieszka Stefańska - Świątek).

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od przekazania Sztandary Szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu, złożonemu z uczniów klas II oraz od ślubowania absolwentów. Pan Dyrektor Michał Luźniakowski w swoim przemówieniu odwołał się do barwnych  wspomnień, które obecni maturzyści pozostawią w historii "Staszica", ale też zachęcał abiturientów do pełnej mobilizacji na maturze i życzył im sukcesów w dalszym życiu.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie świadectw z biało - czerwonym paskiem i nagród dla uczniów, którzy w ciągu trzech lat nauki ze wszystkich przedmiotów uzyskali średnie 4,75 i wyżej. W tym roku byli to: Sebastian Witkowski z klasy IIIA oraz Kinga Ptaszyńska z klasy IIIB.  Podziękowania otrzymali również uczniowie zaangażowani w życie szkoły: członkowie poprzedniego Zarządu Samorządu Uczniowskiego - Agnieszka Karolak i Mieszko Cholewiński z klasy IIIB, radna Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza - Zuzanna Gieras z klasy IIIA, prowadzący wiele imprez szkolnych Michał Durczyński z klasy IIID oraz wytrwałe wolontariuszki - Monika Molenda i Natalia Sęk z klasy IIIA. Szczególnie liczną grupę stanowili uczniowie, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za reprezentowanie barw szkoły na zawodach sportowych. Równie wielu absolwentów zostało docenionych za swoje zaangażowanie jako honorowi krwiodawcy.

Po nagrodach i wyróżnieniach przyszedł czas na wspomnienia i życzenia. W imieniu uczniów klas I - II Kamil Florczak z klasy IIA dziękował starszym kolegom za cenne wskazówki dotyczące realiów "Staszica" oraz obiecywał trzymać kciuki za wszystkie egzaminy. Jako przedstawiciel absolwentów Michał Durczyński z klasy IIID wspominał niby niezbyt odległe, ale jakże bogate w wydarzenia ostatnie trzy lata, dziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz obiecywał, że tegoroczni maturzyści dadzą z siebie wszystko na egzaminach. W ramach pożegnalnego prezentu od społeczności uczniowskiej wszyscy absolwenci otrzymali pamiątkowe plakietki oraz mogli sobie przypomnieć najciekawsze momenty swojej nauki w "Staszicu" w okolicznościowe prezentacji. A na zakończenie prowadzący uroczystość p.prof. Maciej Darnikowski  dyskretnie przypomniał wszystkim maturzystom, że  końcowe odliczanie już się rozpoczęło, a jeszcze dobitniej potwierdzili to Klaudia Jurek, Natalia Pawlak i Filip Król z klasy IIA, brawurowo wykonując przebój zespołu Europe "The final countdown".

KOCHANI MATURZYŚCI - dziękujemy, że byliście z nami przez trzy lata, życzymy Wam powodzenia na egzaminach i trzymamy kciuki za Wasze sukcesy!!!

Poprawiony: niedziela, 06 maja 2018 12:20

Strona 1 z 96